Anasayfa » Blog » 2021 KVKK Kabahatler İdari Para Cezaları Güncellendi

2021 KVKK Kabahatler İdari Para Cezaları Güncellendi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18. maddesi gereğince uygulanan idari para cezaları her sene Kurul kararı ile arttırılmaktadır. 

Artış oranı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 2020 yılı için %9,11 olarak tespit edilmiştir.

2021 için uygulanması öngörülen idari para cezaları :

Aydınlatma yükümlülüğü ihlali :  9.834 TL – 196.686 TL

 
Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi: 29.503 TL – 1.966.862 TL


Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına muhalefet: 49.172 TL – 1.966.862 TL


VERBİS kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırılık : 39.337 TL – 1.966.862 TL

Kişisel Veri Güvenliği Riskler ve Çözümleri