Farkındalık Eğitimleri

KVKK  Bilgilendirme, bilinçlendirme, farkındalık eğitimleri

Hızla gelişen dijital dünyaya uyum sağlayabilmek için “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Farkındalık Eğitimi” şirket içi eğitimler düzenlenmektedir. Kişisel veri kanunları hakkında firma çalışan personelini bilgilendirmekteyiz. Eğitimde, özel hayatın gizliliği başta olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin işlenmesinde uyulması gereken usul ve esaslar hakkında belediye içinde farkındalığın oluşturulması ve bu bilincin vatandaşa verilen hizmetlerde yaygın bir şekilde uygulanması hedeflenmektedir.

Kamu, Okul ve Üniversitelerde ücretsiz KVKK  Bilgilendirme, bilinçlendirme, farkındalık eğitimleri vermekteyiz. Kamu, Okul ve Üniversiteler, öğrenci kulüpleri bizimle irtibata geçebilir.

Firmalar için Çalışan Farkındalık Eğitimi Konu Başlıkları;

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gelişimi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu amaç ve kapsamı

Kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel verilerin tanımlanması ve işleme esasları

Kişisel verilerin işlenme şart ve esasları

Veri sorumlusunun yükümlülükleri ve veri sahibinin hakları

Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve yetkileri

Kişisel Verileri Koruma Korumu ile iletişim

Kanuna aykırı tutum ve davranışlar, Veri ihlalleri ve cezaları

Kişisel veri envanteri için ilgili birim yaklaşımları.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında teknik tedbirler

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında idari tedbirler

Blok yazımız için : Çalışan Farkındalık eğitimleri

Kişisel verileri koruma kurumu resmi web sitesi : https://www.kvkk.gov.tr/