Korona virüs ve KVKK – 4

Korona virüs ve KVKK

Korona virüs ve KVKK

Korona virüs ile mücadele edilirken Kişisel verileri Koruma kanunu açısından yasal bir engel yok.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), korona virüs ( Kovid-19) ile mücadele sürecinde, kişisel verilerin korunması konusunda bilinmesi gerekenleri yayımladı. Yapılan açıklamada “Öncelikli olarak kamu sağlığının korunması esastır. Milli savunma, milli güvenlik, kamu güvenliği, kamu düzeni ve ekonomi güvenliği sağlaması için kanunla yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında kişisel verilerin işlenmesi halinde kanun hükümleri uygulanmayacaktır. Son günlerde yaşananlar kamu güvenliği ve düzenini tehdit ettiğinden kişisel verilerin, Sağlık Bakanlığı tarafından işlenmesinin önünde yasal bir engel yoktur” ifadeleri yer aldı.

Korona virüs ve KVKK ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, sağlık hizmetlerinin sağlanması ve kamu sağlığının korunmasının esas alınması gerektiği belirtildi.
Açıklamada, kişisel sağlık verilerinin, özel nitelikli kişisel veri olduğuna işaret edilerek, bunların, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi, bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla sır saklama yükümlülüğü olan kişi ve yetkili kurum tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği aktarıldı.


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki istisna hükümlere işaret edilen açıklamada, milli savunma, milli güvenlik, kamu güvenliği, kamu düzeni ve ekonomi güvenliğinin sağlaması için kanunla yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında kişisel verilerin işlenmesi halinde kanun hükümlerinin uygulanmayacağı vurgulandı. Açıklamada, “Bu kapsamda, son günlerde yaşananlar, kamu güvenliği ve düzenini tehdit ettiğinden kişisel verilerin, Sağlık Bakanlığı tarafından işlenmesinin önünde yasal bir engel yoktur.” bilgisine yer verildi.

“Hukuka aykırı işlemler suçtur”

Sosyal medya ve benzeri platformlarda sağlık başta olmak üzere kişisel verilerin hukuka aykırı paylaşılmasının suç olduğuna dikkat çekilen açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

“Yetkili sağlık kurumu, kişilere telefon, mesaj veya e-posta yoluyla halk sağlığına ilişkin mesaj gönderebilir. Kamu kurum ve kuruluşları, halk sağlığına yönelik ciddi tehditlerle mücadele etmek için kişisel verilerin toplanmasına ve paylaşılmasına gerek duyabilir. Bu işlem için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu açısından bir engel bulunmamaktadır. Kişisel verilerin korunması mevzuatı, evden çalışmanın önünde engel değildir. Salgın sırasında personel evden çalışabilir ve kendi cihazlarını veya iletişim ekipmanlarını kullanabilir. Kişisel verilerin güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması kaydıyla kişisel verilerin korunması hukuku bunu engellememektedir.”

Korona Covid-19 İle Mücadelede Konum Verisinin İşlenmesi KVKK ya uygun mu ?

Kişisel verileri koruma kurumu resmi web sitesi : https://www.kvkk.gov.tr/