Verbis Sicil Sorgulama İşlemleri – 10

Verbis KAydı nasıl yapılır?

Verbis Sicil sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır ?

Veri sorumlusu tarafından ilgili kişiye yapılan veri ihlali bildiriminde yer alması gereken asgari unsurlara ilişkin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu uygun yöntemlerle kamuya açıklar.” ifadesinde belirtildiği üzere, isteyen herkes VERBİS’e kayıt olan veri sorumlularına ait bildirimleri sorgulayabilirler.

Bunun için, KVKK VERBİS sayfası ; https://verbis.kvkk.gov.tr/Query/Search

Açılan “ Verbis Sicil Sorgulama ”Anasayfasında, VERBİS’ten görüntüleme yapılmak istenen veri sorumlusuna ait en az 5 (beş) karakter yazılarak ve captcha olarak da 4 (dört) işlem sorusunun cevabı ekrandaki ilgili alana girilerek arama yapılabilir.

KVKK kapsamına giren firmalar Verbis kayıt sistemine kayıt olmak zorundadır. (6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 16 ncı maddesine göre kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının kişisel veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline (“Sicil”) kaydolması gerekmektedir. )

KVKK kurulunun süre uzatımının nedenini incelediğimizde yasal zorunluluktan dolayı firmaların  son güne bırakarak sadece Verbis giriş kaydını gerçekleştirdiklerini, yani Verbis şifre başvurusunda bulunduklarını görmekteyiz. Verbis kaydımız var diyen birçok firmamızda da bu şekilde olduğunu gördük.

Yanlışlıklardan bazı Örnekler verirsek.

– Tüzel kişilik (Şirketler) başvurularında Vergi numarası yerine Firma ortaklarından veya Firma yetkilisinin T.C.kimlik numarasının girilmesi

– Tüzel Kişilik başvurularında İletişim kişisinin Veri Sorumlusu olarak tanımlanması.

– Vergi dairesine bağlı olan adres bilgisi yerine farklı adreslerin girilmesi.

Kurul İlk giriş kayıdında bu yanlışlıklar yapıldığını gördüğü için ve yanlışlıkların düzeltilmesi için ek süre tanıdı.Esas bağlayıcı yanlışlıklardan biride ; Kullanıcı şifresi geldikten sonra şirket veri envanteri oluşturulmadan verbis veri girişlerinin yapılması oldu.

Verbise girilen her bilginin sizi ve şirketinizi yasal olarak sorumluluk altına aldığını unutmayalım. Gereksiz işinize yaramayan kişisel verileri silelim. İdari ve Teknik tedbirleri en üst seviyede uygulamaya gayret gösterelim.

Kişisel Sağlık Verisi Nedir ?