İçeriğe geç

Uzaktan Eğitim Platformları KVKK açısından değerlendirme – 6

Uzaktan Eğitim Platformları ve KVKK

Uzaktan Eğitim Platformları KVKK açısından değerlendirme

Uzaktan eğitim platformları , öğrencilerin ad ve soyadları gibi kişisel verileri ile ses ve görüntü gibi biyometrik veri kapsamında değerlendirilebilecek bazı özel nitelikli kişisel verilerinin işlendiği görülmektedir. Google Classroom, Show My Homework, Satchel One veya Microsoft Teams olsun, tüm okullar bu dersleri vermek için bir veya daha fazla iletişim platformu kullanıyor olacak

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5 inci maddesinde kişisel verilerin işlenme şartları, 6 ncı maddesinde ise biyometrik verilerin dâhil olduğu özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları belirlenmiştir. Bu noktada, kişisel verilerin Kanunun 5 inci ve/veya 6 ncı maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak işlenmesi gerekmektedir.Bununla birlikte uzaktan eğitim amacıyla kullanılan yazılımların birçoğunun bulut hizmet sağlayıcılar aracılığıyla hizmet verdiği ve bu yazılımlara ait veri merkezlerinin çoğunlukla yurt dışında olduğu gözlemlenmektedir. Veri merkezleri yurtdışında olan platformların kullanılması durumunda yurtdışına veri aktarımı söz konusu olacağından, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 9 uncu maddesinde belirtilen şartlara uygun olmayan aktarımların Kanunun ihlali anlamına gelebileceği unutulmamalıdır.

Bu bağlamda, uzaktan eğitim hizmeti amacıyla kullanılan bu platformların gerekli veri güvenlik tedbirlerini alıp almadıkları ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından hazırlanan “Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (İdari ve Teknik Tedbirler) ile Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/01/2018 tarihli ve 2018/10 sayılı “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler” Kararı göz önünde bulundurulmalıdır.

Okulların öğrencilere nasıl öğreteceklerine ve nasıl uyum sağladıkları gibi, biz de teknolojiyi onların değişen ihtiyaçlarına göre uyarlıyoruz. Mesele şu ki, şu anda hiçbir şey normal değil ve bir süre daha normal olmayacak gibi gözükmekte. COVID-19 toplumumuzu değiştirdi, bu yüzden hepimiz onunla birlikte değişmekteyiz. Okulların alan konusunda yaratıcı olması gerektiği gibi, bizlerinde teknoloji konusunda yaratıcı olması gerekiyor.

Okulunuz uzaktan eğitim planlarını BT ve iletişim açısından tartışmak istiyorsanız, lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Okulların bir sonraki akademik yıla hazırlanmalarına yardımcı olduk, size de yardımcı olmak istiyoruz.

Kişisel Veri Güvenliği Riskler ve Çözümleri makalemiz de alınması gereken önlemleri anlatmaya çalıştık.

Yabancı STK ‘lar KVKK ya tabii oldu

Kişisel verileri koruma kurumu resmi web sitesi : https://www.kvkk.gov.tr/