Veri Güvenliği Eğitimi

Veri Güvenliği Eğitimleri

Veri Güvenliği Eğitimi

Veri Güvenliği  Eğitim Başlıkları;

Bilgi Güvenliği Tanımı , Bilgi Güvenliği Neden Önemlidir?

Genel Tanımlar ve Önlem Alma Yöntemleri

Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme Kuralları

Kurum E-Posta Kullanımı ve Kuralları

Güvenli Parola Nasıl Olmalıdır

Dosya Erişim ve Paylaşım Güvenliği

Kişisel veri İşlenmeden önce yapılası gerekenler.

Kişisel veri işlenirken verilerin ayrıştırılması.

Fiziksel Verilerin güvenliği, saklanması, imhası.

Elektronik veri güvenliği, saklanması, imhası.

KVKK Farkındalık Eğitimlerimiz

Veri Güvenliği Eğitimi

Her hakkı saklıdır. Cyber Mühendislik Hizmetleri